Usługi komunalne – Lato 2018-04-04T13:46:49+00:00

Witamy na stronie Silesia Universal Servis Sp. z o.o.

+48 664 997 917, firma@suservis.pl

Usługi komunalne – lato

Koszenie trawy

Koszenie traw - Silesia Universal Servis

Wykaszanie dróg i poboczy

Wykaszanie dróg i poboczy - Silesia Universal Servis

Wycinka drzew i karczowanie

Wycinka drzew i karczowanie - Silesia Universal Servis

Sprzątanie parków, placów i terenów inwestycyjnych

Sprzątanie parków, placów - Silesia Universal Servis