Wycinka drzew i karczowanie 2018-04-04T13:46:47+00:00

Witamy na stronie Silesia Universal Servis Sp. z o.o.

+48 664 997 917, firma@suservis.pl

Wycinka drzew i karczowanie

Spółka nasza zajmuje się m.in. wycinką drzew, krzewów i samosiejek wraz z ze zrębkowaniem i wywozem powstałej biomasy. W ramach naszych usług oferujemy usuwanie wiatrołomów, formowanie drzew ulicznych, prace przy drzewostanie wysokim – wycinka, cięcia techniczne oraz pielęgnacyjne.  Wykonujemy także usługi karczowania i oczyszczania (również ze śmieci) terenów bardzo zaniedbanych i mocno zarośniętych.

Oferujemy także

Koszenie
trawy

Silesia Universal Servis - Koszenie traw

Wykaszanie
dróg i poboczy

Silesia Universal Servis - Wykaszanie dróg i poboczy

Sprzątanie parków, placów
i terenów inwestycyjnych

Silesia Universal Servis- Sprzątanie parków, placów